Program

Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre - tør du?

Til ledsagende voksne

 

Denne side er til dig, der ledsager en klasse til stævnet. Måske er du klassens idræts-lærer. Det forventes ikke, at du er idræts-fagligt orienteret, og du skal ikke være dommer.

 

Før stævnedagen


Man kommer til stævnet som man er! Det forventes ikke, at børnene kender kidsvolley-reglerne på forhånd. Her er dog lidt tips til de nysgerrige:

 

 • Informer forældre om stævnet, se BESKED SKABELON.

 • Træn evt. spillet og REGLERNE med klassen i idrætsundervisningen. Alt gentages fra bunden på stævnedagen.

 • Deltagerne skal medbringe indendørs sportstøj og -sko jf. sportshallens reglement.


 

Hold-inddeling


 • Overvej hold-inddeling på forhånd. Drenge og piger spiller på samme hold.
 • Klassens forventede antal hold fremgår af DELTAGERLISTEN.
 • Vi anbefaler, at eleverne først informeres om, hvilket hold de skal spille på - efter at du og stævnelederen på stævnedagen er blevet enige om antal hold.stævnedagen

 

Hver skole ledsages af min. 1 ansvarlig lærer og yderligere 1-2 voksne (lærere eller forældre) pr. klasse der kan hjælpe med transport til og fra skolen, samt afvikling af frokostpausen.

Der er tid til, at du kan observere dine børn i nye sammenhænge. Hvert hold á 4-6 spillere får sin egen coach, en ældre elev, som under stævnet afslutter sit STJERNE for en dag forløb.


Ledsagers rolle:

 

 • Opsyn med dine elever ved ankomst i hallen indtil fælles velkomst, herunder omklædning i sporthallen. Bemærk, at omklædningsrum ikke benyttes.
 • Frokost og opsyn med dine elever i frokost-pausen.
 • Opsyn med og støtte til dine og andre deltagende elever.
 • Øvrig støtte til en god afvikling af stævnet, jævnfør instruktion fra stævneleder på dagen.
 • Oprydning før hallen forlades efter anvisning fra stævneledelsen. NB: Det er elever og ledsageres fælles ansvar, at hallen forlades i samme stand, som når vi ankommer.


Følgende roller fordeles senest ved fremmøde på dagen, således at alle ledsagere har en rolle:

 

 • Kampafvikler/tidtager
 • Registrering af kampresultater
 • Vejledning og støtte til STJERNE for en dag coaches
 • Opsyn med elever, der ikke kan deltage i spillet.

STJERNE for en dag

Spillerne coaches af ældre elever, som afslutter deres STJERNE for en dag forløb under stævnet. STJERNE Cup og STJERNE for en dag er baseret på et fælles værdisæt omkring 6 personlige kompetencer. Helt centralt er dét, at være et ordentligt menneske.


 • Vedholdenhed - Positiv stædighed og tro på egne evner
 • Integritet - Personlig troværdighed hvor værdier og handling matcher
 • Ejerskab - Acceptér eget ansvar og skyd ej skylden på andre
 • Umage - Acceptér at fejle; have mod og styrke til at være den bedste version af sig selv
 • Team - Smittende, positiv entusiasme og ydmyghed
 • Empati - Vær et ærligt, hjerteligt, hjælpsomt, ordentligt, empatisk menneske


Læs mere om STJERNE initiativet.

Virum STJERNE Cup

6.-10. maj 2019

Virumhallerne


06. maj 6.klassetrin - STJERNE for en dag & Level 2

07. maj 3.klassetrin - Kidsvolley - level 1

08. maj 2.klassetrin - Kidsvolley - level 1

09. maj 1.klassetrin - Kidsvolley - level 0

10. maj 0.klassetrin - Kidsvolley - level 00

 

 

PROGRAM


TID      AKTIVITET

08:00   Transport fra skolen

08:30   Omklædning i sportshallen

08:45   Seneste registrering af hver klasse

09:00   Velkommen og regler

09:30   Indledende runder 1-10

11:00   Frokost

11:30   Finale runder 11-20

13:00   Afslutning

13:30   Transport til skolen / Forældreafhentning

STJERNE FOR EN DAG

Video testemonials

Virum STJERNE Cup: STJERNEskuddene     -     e-Mail: formand@stjerneskuddene.dk     -     Mobil: 9955 9252